Om Søe-Lieutenant-Selskabet

Søe-Lieutenant-Selskabet er et unikt selskab, som blev skabt for mere end 230 år siden af unge idealistiske officerer.

Selskabets formål er at fremme de kundskaber, som kan gavne dets medlemmer og hermed det danske søværn gennem udveksling af tanker, anskuelser og oplysninger.

Alt, hvad der direkte eller indirekte kan bidrage til maritim og militær oplysning, vil være selskabets virksomhed vedkommende.