Udvalg og råd

Efter §32-mødet den 20. oktober 2020 ser de valgte råd og udvalg således ud:

Det stående udvalg:
AM T.S. Jørgensen
KA L. Kragelund
KL J. Kidmose

Voldgiftrådet:
SLS siddende formand
KD Jens Claus Hansen

Revisorer:
KK Stig Kastberg
Suppleant: KD Bent Fabricius

Redaktionsudvalg for Tidsskrift for Søvæsen:
KA T.Ø. Jørgensen
KK G.Lang
KK Brian Hvilshøj
OK Magnus Krogsgaard
KL Niels Thomas Ackermann