Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

  • Formand: Kaptajnløjtnant Peter Fournier Kruse
  • Næstformand:  Kaptajnløjtnant Casper Posselt
  • Regnskabsfører: Premierløjtnant Jacob Brandt Wegener