H.C. Sneedorf-prisen

Selskabet præmierer årligt én individuel hovedopgave udfærdiget af en officer under gennemgang af uddannelsen til kaptajnløjtnant ved Søværnets Officersskole. Såfremt der ikke udarbejdes individuelle opgaver under uddannelsen til kaptajnløjtnant præmieres i stedet én gruppeopgave.

Chefen for Søværnets Officersskole fremsender de tre bedst bedømte hovedopgaver (individuelle eller gruppeopgaver) til Søe-Lieutenant-Selskabet med henblik på vurdering af, hvilken opgave, der evt. skal modtage Sneedorf-prisen.

Til behandling og vurdering af opgaverne nedsættes i Selskabet et bedømmelsesudvalg på tre officerer, der udpeges af Selskabets bestyrelse.

Bedømmelsesudvalget vurderer opgaverne og indstiller til Selskabets bestyrelse, hvilken opgave, der skal præmieres, idet flg. kriterier lægges til grund for indstillingen:

  • Opgaven skal være i overensstemmelse med Selskabets formål, jf. Selskabets love § 2.
  • Opgaven skal have relevans i forhold til aktuelle problemstillinger for Forsvaret og Søværnet.
  • Opgaven skal sprogligt og indholdsmæssigt være af høj kvalitet.

Bedømmelsesudvalget indstiller endvidere til bestyrelsen, hvorvidt opgaven skønnes egnet til optagelse i Tidsskrift for Søvæsen, idet bestyrelsen i givet fald indhenter forfatterens tilladelse hertil.

image004

Søe-Lieutenant-Selskabet 1784

H.C. Sneedorf-prisen 2014

 KL  Tue Kristjan Feldthusen Husted

Selskabet præmierer årligt én individuel hovedopgave udfærdiget af en officer under gennemgang af uddannelsen til kaptajnløjtnant ved Søværnets Officersskole. Såfremt der ikke udarbejdes individuelle opgaver under uddannelsen til kaptajnløjtnant præmieres i stedet én gruppeopgave.

Chefen for Søværnets Officersskole fremsender de tre bedst bedømte hovedopgaver (individuelle eller gruppeopgaver) til Søe-Lieutenant-Selskabet med henblik på vurdering af, hvilken opgave, der evt. skal modtage Sneedorf-prisen.

Til behandling og vurdering af opgaverne nedsættes i Selskabet et bedømmelsesudvalg på tre officerer, der udpeges af Selskabets bestyrelse.

Bedømmelsesudvalget vurderer opgaverne og indstiller til Selskabets bestyrelse, hvilken opgave, der skal præmieres, idet flg. kriterier lægges til grund for indstillingen:

–          Opgaven skal være i overensstemmelse med Selskabets formål, jf. Selskabets love § 2.

–          Opgaven skal have relevans i forhold til aktuelle problemstillinger for Forsvaret og Søværnet.

–          Opgaven skal sprogligt og indholdsmæssigt være af høj kvalitet.

Bedømmelsesudvalget indstiller endvidere til bestyrelsen, hvorvidt opgaven skønnes egnet til optagelse i Tidsskrift for Søvæsen, idet bestyrelsen i givet fald indhenter forfatterens tilladelse hertil.

Bestyrelsen