Kontakt


Søe-Lieutenant-Selskabet

Kommandantgården
Kastellet 13
2100 København Ø
E-mail: sls@sls1784.dk

Anmodning om medlemskab

Ønsker du at blive medlem af SLS bedes du skrive til sls@sls1784.dk

Mailen skal indeholde: navn, adresse, udnævnelsesår, fødselsdato, e-mailadresse samt MA nr.

Såfremt du ligeledes ønsker at blive medlem af SOF skrives dette. Hermed accepterer du også de gældende vilkår for SOF, der kan findes på www.sof.dk

Kontingentet er 70kr om måneden. Er du medlem af HOD kan du vælge at lade kontingentet blive trukket månedligt via HOD over lønnen, hvilket letter sekretariatets administration betydeligt. Skriv “Trækkes månedligt via HOD” hvis du ønsker dette.