Fonde og legater

Søe-Lieutenant-Selskabet administrerer følgende fonde og legater:

  • Willemoes Fonden
  • Olfert Fischers Fond
  • Søe-Lieutenant-Selskabets Fond
  • Jubilæumsfonden
  • Søe-Lieutenant-Selskabets fond til oplysning om forsvarssagen
  • Det Kgl. Søe-Militaire Kaart-Archiv og Bibliotheks Selskabs Fond
  • Kommandørkaptajn C. L. von Elbrechts Mindelegat
  • Kaptajn Alf Trolle og Hustrus Legat
  • Søe-Lieutenant Gregers Bøjesens Mindelegat
  • Det Tegnerske Legat