KA Torben Mikkelsen

KA Torben Mikkelsen er Chef for Søværnskommandoen. Han er dermed chef for den danske flåde og dermed de enheder, der døgnet rundt, alle dage om året patruljerer omkring Grønland og Færøerne.

KA Torben Mikkelsen er uddannet på Søværnets officersskole i 1987 og har i sin karrierer blandt andet været korvetchef og chef for Søværnets taktiske stab (STS). Han var i funktion af Chef for STS var ansvarlig for operation RECSYR, der havde til formål at fjerne kemiske kampstoffer fra Syrien. KA Torben Mikkelsen har siden 2017 været Chef for Søværnet (Marinestaben/Søværnskommandoen).

Danmark har kontinuerligt to inspektionsskibe af THETIS-klassen og 2-3 patrulje skibe af KNUD RASMUSSEN-klassen på patrulje i Nordatlanten, hvor de sikrer den danske suverænitet, samt yder støtte til civile myndigheder. Skibene støttes i sommerperioden af en fregat af enten IVER HUITFELDT- eller ABSALON-klassen. Du kan i videoen her se et sammenklip fra Fregatten Absalons patrulje i Nordatlanten.